Рекомендації щодо роботи з учнями, що потребують підвищеної уваги1. Виявлення учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги (девіантна поведінка, опір виховним діям) та складання розгорнутих списків учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, а також поновлення списків неблагополучних сімей.
2. Обстеження житлово-побутових умов неблагополучних сімей та дітей девіантної поведінки, складання актів.
3. Ведення систематичного обліку роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.
4. Вивчення рівня розвитку класного колективу, стану успішності та дисципліни.
5. Вивчення з дітьми прав дитини ("Конвенція ООН про права дитини”, Укази Президента, програми "Діти України”) та відповідальності неповнолітніх за скоєні правопорушення.
6. Вивчення взаємовідносин учнів у колективі, в мікро колективі, між групові зв’язки.
7. Вивчення морально-психологічного клімату в класі.
8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги (тестування, анкетування).
9. Виявлення причин, що привели до девіантної поведінки (індивідуальні бесіди. анкетування).
10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної принциповості в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.
11. Складання психолого-педагогічної характеристики учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги.
12. Години спілкування з учнями "Морально-психологічний клімат у класі та шляхи його оздоровлення”, "Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку учнів”.
13. Засідання профілактичної комісії.
14. Залучення дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги до занять у гуртках і секціях, до суспільно-корисної праці.
15. Здійснення позакласної роботи (диспути, вікторини, літературні і тематичні вечори, дискусії) спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдської моралі.
16. Проведення індивідуальної роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги, з їх батьками.
17. Організація і проведення індивідуальної роботи (додаткові заняття та допомога (учнівська і вчительська) з дітьми, що не встигають.
18. Проведення в класах бесід та лекцій робітниками правоохоронних органів.
19. Проведення батьківських лекторіїв на теми, пов’язані з профілактикою правопорушень та зміцненням дисципліни серед учнів, зустрічей з робітниками прокуратури, наркологічного центру.
20. Засідання методоб’єднання класоводів та класних керівників з питань профілактики правопорушень та роботи з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Немає коментарів:

Дописати коментар